Laos’taki tarihi toplantıda devletler hayat kurtarmak için yaratılan ivmeyi korumaya zorlanmalıdır

(Vientiane, Laos DHC, 9 Kasım 2010) – Bugün, Misket Bombaları Koalisyonu, hükümetlerin misket bombasını yasaklayan yeni uluslararası anlaşmanın sözlerini somut, hayat kurtarma eylemlerine dönüştürmede kaybedecek vakitlerinin olmadığını söyledi. Anlaşma’nın tarihi Taraf Devletlerin İlk Toplantısı 9-12 Kasım arasında Laos DHC’de gerçekleşiyor.

Misket Bombaları Koalisyonu’nun (CMC) Koordinatörü Thomas Nash, “Uluslar, bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmayı hızlı bir biçimde yürürlüğe sokarak, bugünün dünyasında misket bombalarına yer olmadığına dair yankı uyandıran bir mesaj vermişlerdir” dedi. “Anlaşma uyarınca en azından yedi ülkenin stoklarını şimdiden yok etmiş olması bizi yüreklendiriyor. Devletler kazanılan bu ivmeyi korumalı ve anlaşma yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmelidir.”

Bu, son on yılın en önemli silahsızlanma anlaşması olan ve 1 Ağustos 2010’da bağlayıcı bir uluslararası kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunan 2008 Misket Bombası Anlaşması’nın tarihinde belirleyici bir andır. Anlaşma; misket bombasının kullanımını, üretimini, depolanmasını ve nakliyesini yasaklamaktadır ve stokların yok edilmesini, misket bombası kalıntılarının etkilenen alandan temizlenmesini ve kurbanlara ve zarar gören topluluklara yardım edilmesini gerektirmektedir. Bugüne dek anlaşmayı 108 ülke imzalamıştır ve bunların 46’sı halihazırda onaylamıştır; bunlar arasında geçtiğimiz hafta onaylayan üç ülke Guatemala, Saint Vincent ve Grenadinler’in yanı sıra dünyada en ağır şekilde zarar gören ülkelerden biri olan Lübnan da bulunur.

Vientiane toplantısına,110’dan fazla hükümetin – ki bunların iki düzineden fazlası anlaşma dışı ülkeler – yanı sıra CMC çatısı altında BM temsilcileri, uluslararası örgütler ve misket bombasından kurtulanlar da dahil olmak üzere 400’den fazla küresel sivil toplum temsilcisi katılıyor. Bugün Laos Devlet Başkanı Choummaly Sayasone tarafından açılmış olan ve Laos Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı Thongloun Sisoulith tarafından yönetilecek olan toplantıya, en az 18 hükümet bakanlık düzeyindeki temsilcilerini göndermiştir.

Bir CMC üyesi olan Savaş Mirasları (Legacies of War) Yöneticisi Channapha Khamvongsa, “Şimdi devletlerin, bu anlaşmanın gerçek bir fark yaratabileceğini göstermelerinin ve silahlardan zarar görmüş olan kişilerin yaşamlarını iyileştirmelerinin zamanıdır” dedi. “Ülkeler temizleme, kurbanlara yardım ve stokların yok edilmesi işlerini hızlandırmalı ve bu acil çözüm bekleyen sorunu çözmeye daha fazla kaynak aktarmalıdır.”

Vientiane toplantısı, misket bombalarının ortadan kaldırılması ve bunların verdiği zararın sona erdirilmesi için gösterilen küresel kararlılığı teyit eden siyasi bir deklarasyon – “Vientiane Deklarasyonu” – sunacaktır. Ayrıca devletler, ulusların 2008 Misket Bombaları Anlaşması altındaki yasal yükümlülüklerini uygulamak için atacakları 65 somut adımı içeren, geniş kapsamlı bir “Vientiane Eylem Planı”nı kabul edeceklerdir. Devletler ayrıca 2011 için, şeffaflık bildirimi ve bir çalışma programına dair bir format kararlaştıracaklardır.

Daha yapılacak çok iş olmasına karşın, ülkeler halihazırda anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmaya başlamıştır. Anlaşma imzalandığından beri: Arnavutluk ve Zambiya, topraklarının misket bombası kontaminasyonundan tamamen arındırıldığını açıklamışlardır; Belçika, Kolombiya, Moldova, Karadağ, Portekiz, Norveç ve İspanya gibi ülkelerde milyonlarca misket bombası stoku yok edilmiştir; ve Laos DHC gibi zarar görmüş olan ülkeler için yeni donör finansmanı teminat altına alınmıştır.

8 yaşındayken bir misket bombası kazasında sol elini kaybetmiş olan ve şu an CMC üyesi Yasak Savunucuları Belçika Handicap International girişimi adına mücadele vermekte olan bir Laoslu, Thoummy Silamphan, “Misket bombalarını temizleme konusundaki hayat kurtarma işi halihazırda sürüyor ve kurbanlara ve kurtulanlara yardım etmek için neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz” dedi. “Zarara son verebilmek ve Laos’ta ya da başka herhangi bir yerde daha fazla ‘bombacık’ kurbanı olmamasını temin edebilmek için, sadece dünyanın hızlanmasına ve bu işi genişletmesine ihtiyacımız var.”

CMC, Laos DHC’nin üstlendiği liderlik rolünün, misket bombası kullanımından etkilenen tüm ülkeleri teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Dünyada misket bombasının en ağır biçimde kullanıldığı ülke olarak Laos DHC, acil eylemin neden gerekli olduğuna güçlü bir örnek teşkil etmektedir. 1964-1973 arasında süren yoğun bir ABD bombalama kampanyasının ardından, patlamamış olan – halk arasında “bombacıklar” olarak bilinen – milyonlarca misket bombası, Laos DHC’deki tüm köylerin %25’ini, silahlı çatışma bittikten sonra yaklaşık kırk yıl etkiledi ve toplumları ve ekonomiyi tahrip etmeye devam ediyor.

CMC, tüm devletlerin, Misket Bombası Anlaşması’nı gecikmeden onaylaması ya da buna katılması konusunda ısrar ediyor. Anlaşmaya henüz katılmamış olan devletlerin Vientiane toplantısında gösterdikleri yüksek katılım düzeyi, normun yaygınlaştığını kanıtlıyor.

CMC eş başkanı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)’nün Silahlanma Bölümü yöneticisi Steve Goose, “Bu Anlaşma misket bombaları için bir ölüm çanıdır” dedi. “Henüz katılmamış ülkeler bile, bunun silahı damgalama gücünü hissediyorlar. Bundan sonra hiç kimse, misket bombası kullanarak, umursamaz bir biçimde ve bilerek sivillerin hayatını tehlikeye atamayacak.”

CMC, devletlerin Misket Bombası Anlaşması’nı nasıl uyguladıklarını izlemeye devam edecek ve bulgular Karamayını ve Misket Bombası İzleme tarafından yıllık olarak yayınlanacak. İlk yıllık Misket Bombası İzleme, Bangkok, Tayland’da, 1 Kasım 2010’da yayınlandı ve rapor online olarak http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=cmm/2010/ adresinde bulunabilir.

Daha fazla bilgiye erişmek ve görüşme ayarlamak için:

Vientiane, Laos DHC, Conor Fortune (İngilizce, İspanyolca): +856-20-5457-9109 (Laos-cep tel.); ya da +44-7515575174 (İngiltere-cep tel.); ya da conor@stopclustermunitions.org

Vientiane, Laos DHC, Samantha Bolton (İngilizce, Fransızca, İtalyanca): +856-20-5457-9110 (Laos-cep tel.); +41-79-239-2366 (İsviçre-cep tel.); ya da clustermunitioncoalition@gmail.com

***

Misket Bombaları Sözleşmesi hakkında

Misket Bombaları Anlaşması, misket bombalarının kullanımını, üretimini ve transferini yasaklayarak ülkelerden 10 yıl içinde etkilenmiş alanlarını temizlemelerini ve 8 yıl içinde de stoklarını imha etmelerini şart koşar. Anlaşma, kurbanlara ve etkilenmiş topluluklara destek verilmesini gerektiren sarsıcı şartlar içermektedir. Aralık 2008’de Oslo’da imzalanan anlaşma, anti personel kara mayınlarını yasaklayan 1997 Mayın Yasağı Anlaşması’ndan sonra en önemli uluslararası silahsızlanma anlaşmasıdır.

Misket Bombası nedir?

Misket bombaları, çok sayıda daha küçük (çoğu zaman yüzlerce) bombadan oluşan büyük silah sistemleridir.

Havadan atılabilir ya da yerden ateşlenebilirler.

Misket bombaları neden yasaklanmalıdır?

Misket bombalarının etkileri, bireysel tanklarda olduğu gibi sadece belirli bir hedefle sınırlı kalmaz.

Misket bombaları geniş menzilli silahlardır.

İçinde bezelye gibi taneciklerin yerleştirilmiş olduğu hazne, havada açılır ve içindeki küçük bombacıklar geniş bir alana yayılırlar.

Misket bombaları nerelerde kullanıldı?

Misket bombaları ilk kez II.Dünya Savaşı’nda, Almanya ve Rusya tarafından kullanıldı. 1960’lardan sonra ise en az 32 ülkede/bölgede kullanıldı:

Afganistan, Angola, Azerbaycan, Batı Sahara, Bosna-Hersek, Cezayir, Çad, Çeçenya, Dağlık Karabağ, Eritre, Etiyopya, Fakland/Malvina Adaları, Grenada, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İsrail, Kamboçya, Kosova, Kongo, Kuveyt, Laos, Lübnan, Sırbistan, Sierra Leone, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Uganda ve Vietnam…

Misket bombası kullanan ülkeler:

15 ülke, 1960’lardan sonra misket bombası kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Eritre, Eski Yugoslavya (Sırbistan), Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, Libya, Nijerya, Rusya, Sudan ve Suudi Arabistan.

Misket bombası üreten ülkeler:

Aralarında ABD, Çin ve Rusya’nın da bulunduğu 34 ülkenin 210 farklı tipte misket bombası ürettiği biliniyor.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Belçika, Bosna-Hersek, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kuzey Kore, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan , Singapur, Slovakya, Şili, Türkiye, ve Yunanistan

Stoklarında misket bombası bulunan ülkeler:

Şu anda dünya çapında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 85 ülkenin stoklarında misket bombası bulunuyor. Bunun anlamı patlamaya hazır milyarlarca bombacık demek.

ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Eritre, Estonya, Etiyopya , Fas, Finlandiya, Fransa, Gine, Gine Bissau, Gürcistan, Güney Afrika, Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, Honduras, Hollanda, İngiltere, Irak, İran, İsrail, İspanya, , İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Kuzey Kore, Küba, Libya, Macaristan, Mali, Mısır, Moldova, Moğolistan, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Sudan Suriye, Şili, Tayland, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan ve Zimbabve.

Misket Bombası Koalisyonu (CMC)

CMC, 85 ülkede misket bombalarına karşı acil eyleme destek veren yaklaşık 350 hükümet dışı kuruluştan oluşan uluslararası bir koalisyondur. CMC, hükümetleri, halkı ve medyayı misket bombası sorunuyla ilgili eğitmesini ve 2008 Misket Bombaları Konvansiyonu’nun evrenselleştirilmesini ve tam olarak uygulanmasını talep eden STK çalışmalarını yürütmektedir.

http://www.stopclustermunitions.org/

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi; dünyada ve Türkiye’de anti-personel karamayınlarının ve misket bombalarının yasaklanması ve kurbanların topluma yeniden kazandırılması için çalışan bir sivil inisiyatiftir. Uluslar arası Mayın Yasaklama (ICBL) ve Uluslar arası Misket Bombası Koalisyonu (CMC) üyesidir.

http: www.mayinsizbirturkiye.org

e-mail: bilgi@mayinsizbirturkiye.org

Tel: 0535 229 38 28

© 2010 Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi © Web sitesindeki içerik, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Suffusion theme by Sayontan Sinha