Belirli ve ortak karakteristik özellikleri bulunan birey ve gruplara veya onların mülklerine yönelik önyargılarla işlenmiş suçlara Nefret Suçu denir. Nefret Suçları dünya çapında başta etnik, ulusal ve dini kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli olmak üzere; sağlık durumu, zihinsel ya da fiziksel engellilik, toplumsal statü, siyasi veya felsefi görüş, eğitim durumu gibi özelliklere yönelik olarak da işlenmektedir. Bu suçlar taciz veya hakaretten, mülk ve eşyalara zarar vermeye, okul veya işyerinde zorbalıktan kundaklama ve cinayete kadar varabilmektedir.

Nefret Suçları aslen ‘mesaj’ suçlarıdır. Suçun yöneldiği bireyin ötesinde, mensup olduğu gruba toplumda istenmediği mesajı verilir. Bu suçların sonucunda mesajın yöneldiği grup üyeleri kendilerini dışlanmış ve tehdit altında hisseder, korkuya kapılır, psikolojik travmaya, hatta intihara kadar varan sonuçlar yaşayabilir.

Yakın zamanda Trabzon’da Rahip Santoro cinayeti (2006), Hrant Dink cinayeti (2007), Malatya Zirve Yayınevi katliamı (2007), Manisa Selendi’de Roman yurttaşlara linç girişimlerinin (2010) yanı sıra çeşitli il ve ilçelerde Kürt yurttaşlara yönelik linç girişimleri, HIV pozitiflerin yaşadıkları tecrit durumu ve basında çok sık yer alan LGBT cinayetleri açıkça Nefret Suçlarındandır.

Nefret Suçları, mağdur birey ve grupların toplum ile uyumunu, toplumsal adalet duygusunu zayıflatır, hukukun üstünlüğüne ve kamu kurum ve kuruluşlarına duyulan güveni zedeler. Farklı toplumsal gruplar arası nefret ve önyargıları besler. Gereğince kovuşturulmadığında yeni suçlar işleyecek olan önyargılı kişi ve grupları cesaretlendirir. Mağdur grupların ötekileşmesine ve toplumsal hayatın dışına sürüklenmesine neden olur.

Bu derece ağır ve kalıcı sonuçları olan Nefret Suçlarına karşı ABD’de, Avrupa’da ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) katılımcısı ülkelerin çoğunluğunda yapılan yasal düzenlemeler bu suçların önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ise konuya özel herhangi bir yasal düzenleme henüz yoktur.

Toplumun bütününü tehdit eden, toplumsal dokuya onarılması güç biçimde zarar veren Nefret Suçları hakkında en kısa sürede evrensel insan hakları ölçütlerine ve uluslararası
örneklere uygun yasal düzenleme yapılmalıdır.

***

Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu’nun nefret suçları konusunda yaptığı çağrıyı destekleyen kurum ve kişiler:

Kurumlar:
Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Beyaz Güvercinler Girişimi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dersimnews.com, Dikmen Deresi Kentsel Dönüşüm Mağdurları Dayanışma Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Edirne Roman Kültürünü Araştırma Derneği, Ekolojik Anayasa Girişimi, Gençlik Gündemi Derneği, Engelliler.Biz, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD), Helsinki Yurttaşlar Derneği, Hrant Dink Vakfı, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, İstanbul Protestan Kiliseler Vakfı, Kadın Yazarlar Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kaos GL Derneği, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG), Midyat Süryani Kültür Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Özürlüler Vakfı, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Protestan Kiliseler Derneği, Roman Gençlik Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Savunma Avukatları Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Süryaniler.com, Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası İstanbul 1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu Şubeler (TÜMBEL-SEN), Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.

Bireyler:
Abdullah Demirbaş (Sur Belediye Başkanı), Abidin Parıltı  (Yazar), Ali Cemal Karabudak(Gazeteci), Doç. Dr. Ahmet ErsoyAlper Turgut (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri), Altan Sungur (Milletvekili Danışmanı), Asuman Aytekin İnceoğlu (Öğretim Üyesi),Attila Tuygan (Yayıncı), Avi Haligua (Radyocu), Prof. Dr. Ayda ArelAydın Engin (Gazeteci),Ayhan Bilgen (İnsan Hakları Savunucusu), Aykan Erdemir (CHP Milletvekili), Ayşe Hür(Gazeteci), Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Doç. Dr. Ayşen Candaş (Siyaset Bilimci), Prof. Dr.Baskın OranBelma Akçura (Gazeteci), Berrak Yüce (Y. Mimar), Berrin Yüce (Kimya Mühendisi), Prof. Dr. Betül TanbayBülent Küçükarslan (Engelliler.Biz Platformu), Bülent Usta (Yazar), Cahit Korkmaz (Alevi Kültür Dernekleri), Cem Sorguç (Mimar), Dr. Cengiz AktarCengiz Alğan (DurDe), Ceren Gür (Öğrenci), Dr. Ceren SözeriCihan Şenoğuz(Yayıncı), Çağatay Anadol (Yayıncı), Çapar Duran (Hukuk Danışmanı), Diren Deniz Canönde,Doğan Tarkan (DSİP Genel Başkanı), Durak Arslan (Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı), Ercan Kanar (Avukat), Elif Bereketli (Genel Yayın Yönetmeni), Erge Özcan(İletişimci), Erkin Erdoğdu (Sosyal Değişim Derneği), Erol Dora (BDP Mardin Milletvekili),Erol Katırcıoğlu (Yazar), Erol Kızılelma (Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı), Ersin Almaz(Öğrenci), Ersin SalmanErtuğrul Kürkçü (BDP Milletvekili), Yard. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Yard. Doç. Dr. Esra Mungan, Dr. Faruk AlpkayaFatih Bilal (Klinik Psikolog), Fatma Ufuk Gürler (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Doç. Dr. Ferda Keskin, Doç. Dr. Ferhat KentelFerhat Uludure (Yazar), Fethiye Çetin (Hukukçu), Fırat Söyle (Avukat), Filiz Avcı (Veritabanı Yöneticisi), Garo Paylan (Okul Yöneticisi), Gaye Boralıoğlu (Yazar), Prof. Dr.Gençay GürsoyGökçe Gökçınar (Öğretmen), Gültan Kışanak (Milletvekili), Gülten Kaya(Müzik Yapımcısı), Gülten Kışanak (BDP Milletvekili), Günal Kurşun (Hukukçu), Güneş Daşlı(Milletvekili Danışmanı), Hakan Bıçakçı (Yazar), Hakan Günday (Yazar), Haluk Ünal(Senarist-Yönetmen), Hande Coşkan (Milletvekili Danışmanı), Hasan Bektaş (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Hayal Özenç (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Hayel Özenç (Avukat), Hayko Bağdat (Yazar), Hilal Kuey (Hukukçu), Hülya Çapar Duran (Hukuk Danışmanı), Hüseyin Karabey (Yönetmen), Işın Eliçin (Gazeteci), Dr. İrvin Cemil Schick,İbrahim Betil (Danışman), İlkay Akkaya (Müzisyen), İrfan Sancı (Yayıncı), Jale Mildanoğlu(Küyerel), Kemal Çelik (Öğrenci), Kemal Ördek (İnsan Hakları Savunucusu), Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Yard. Doç. Dr. Koray DurakKüçük İskender (Şair), Lale Mansur (Oyuncu),Levent Korkut (Öğretim Üyesi), Levent Şensever (Sosyal Değişim Derneği), Mahmut Boynudelik (Yönetici), Mebuse Tekay (Hukukçu), Medeni Kırıcı (BDP PM Üyesi), Mehmet Altıoklar (Yapımcı), Mehmet Günsel (Avukat), Melda Onur (CHP Milletvekili), Melda Onur(CHP Milletvekili), Metin Algan (Sosyal Değişim Derneği), Muharrem Erdem (Milletvekili Danışmanı), Muhittin Köylüoğlu (Savunma Avukatları Derneği YK Başkanı), Murad Çobanoğlu (Yönetmen), Murat Çekiç (Yönetici), Yard. Doç. Dr. Murat KalyoncuMurat Gülsoy (Yazar), Murat Köylü (Sivil Toplum Çalışanı), Murathan Mungan (Şair-Yazar),Mustafa Sütlaş (Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Aktivisti), Nedim Hazar (Yönetmen), Nejat Ünlü (Genel Koordinatör), Nezahat Yıldırım (Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği), Nil Mutluer (Akademisyen-Aktivist), Nugihan DenizNurcan Aktay (Sivil Toplum Çalışanı), Nur Demir (Öğrenci), Onur Öncü (Gazeteci), Oral Çalışlar (Gazeteci-Yazar), Orhan Kemal Cengiz (Hukukçu-Yazar), Orhan Miroğlu (Yazar), Oya Baydar (Yazar), Özcan TaşÖzcan Yurdalan (Fotoğraf Sanatçısı-Yazar), Özlem ÇolakRana Şenol (Medya Mensubu), Roni Margulies (Şair-yazar), Sait Çetinoğlu (Yazar), Sebahat Tuncel (BDP Milletvekili), Seçil Türkkan (Radyo Programcısı), Selçuk Uygur (Öğrenci), Selin Karakartal (Sivil Toplum Çalışanı), Sema Kaygusuz (Yazar), Semih Poroy (Karikatürist), Seray Şahiner (Yazar),Serra Yılmaz (Oyuncu), Sezai Temelli (Öğretim Üyesi), Sıddık Öner (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Sırrı Süreyya Önder (BDP Milletvekili), Sibel Oral (Yazar, Gazeteci),Sinan İnel (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Soner Tufan (Protestan Kiliseler Derneği), Prof. Dr. Şahika YükselŞanar Yurdatapan (İnsan Hakları Savunucusu), Şenol Karakaş (DSİP Eşsözcüsü), Şerife Gül Arıman (Sivil Toplum Çalışanı), Şule Recepoğlu(Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Taner Kılıç (Hukukçu), Tarık Beyhan, Tarık Günersel (PEN Uluslararası YK Üyesi ve Türkiye Merkezi Başkanı), Tatyos Bebek (Diş Hekimi), Timur Topuz (İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı), Dr. Tolga İslamTurgay Fişekçi (Şair-Yayıncı), Doç. Dr. Türkan Yalçın SancarUfuk Uras (23. Dönem Milletvekili),Uygar Özesmi (Çevre ve Doğabilimci), Ümit Alan (Birgün Yazarı), Ümit Erdem (Avukat), Ümit Kardaş (Hukukçu), Ümit Kıvanç (Yazar), Ümit Şahin (Yeşiller Partisi Eşsözcüsü), Vedat Ağtaş (Dernek Başkanı), Vivet Kanetti Uluç (Yazar), Yasemin Göksu (Müzisyen), Prof. Dr.Yasemin İnceoğlu (Öğretim Üyesi), Yavuz Ekinci (Yazar), Yekta Kopan (Yazar), Yusuf Çetin (Sanatçı), Yüksel Selek (Yeşiller Partisi Eşsözcüsü), Zakarya Mildanoğlu (Mimar),Zerrin İren Boynudelik (Öğretim Üyesi), Zeynep Atamer (Sosyolog), Zeynep Atikkan, Yard. Doç. Dr. Zeynep KadirbeyoğluZeynep Karagözoğlu (Yayın Koordinatörü), Zeynep Tanbay(Dansçı-Koreograf), Yard. Doç. Dr. Zeynep UysalZuhal Olcay.

İmza vermek için tıkla…

   
© 2010 Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi © Web sitesindeki içerik, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Suffusion theme by Sayontan Sinha