May 312014
 

cengiz-alganIrkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi, Hrant Dink’in katlinin hemen ardından, Ocak 2007’de, benim de aralarında bulunduğum birkaç kişinin öncülüğünde kurulan sivil bir girişimdir. Kuruluşundan bugüne Türkiye’de tabu olan pek çok konuda yeni mücadele alanları açmış, ırkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçlarına, antisemitizme, İslamofobi’ye karşı mücadelede önemli deneyimler biriktirmiştir. Türkiye’de adını açıkça koyarak ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı çıkışın sembolü olmuştur.

Çoğulculuğu ve şeffaflığı esas alan, herhangi bir siyasi oluşuma angaje olmaksızın, kapısını her kesimden insana açan DurDe, Ermeni Soykırımı’nın gündeme taşınmasından, nefret suçları yasasının çıkartılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede çok önemli bir rol oynamıştır.

Kendi adıma bu mücadele sürecinden pek çok şey öğrendim. Toplumun hemen her dezavantajlı kesimiyle temas kurma, tanışma fırsatını DurDe pratikleri sayesinde buldum. Bu değerli birikimin izlerini daima taşıyacağım.

***

Ancak, Türkiye’nin Gezi ile başlayan, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ağırlaşan son bir yıllık süreci içinde, DurDe’nin diğer bileşenleriyle aramda bariz bir görüş farkı ve mesafe oluştu. Birlikte yürüme imkânı kalmadı, hatta devamı DurDe’ye zarar verecek duruma geldi.

Bu nedenle, yedi yıldır çeşitli platformlarda sözcülüğünü yürüttüğüm DurDe ile yollarımızın ayrıldığını ve girişimle hiçbir ilişkim kalmadığını ilgili kamuoyuna duyurmayı bir görev ve zorunluluk olarak görüyorum.

Bu yıllar boyunca DurDe Girişimi’ne destek olmuş tüm kişi ve kuruluşlara kendi adıma teşekkürü borç biliyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz dostlara gelecek mücadelelerinde başarılar diliyorum.

Cengiz Alğan

30 Mayıs 2014