Haz 212014
 
Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki en dezavantajlı Roman yerleşim yeri olan Usti Nad Labem Gettosunda Yaşayan Roman Çocuklar

Çek Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki en dezavantajlı Roman yerleşim yeri olan Usti Nad Labem Gettosunda Yaşayan Roman Çocuklar

12-15 Haziran tarihlerinde, Durde ve Sıfır Ayrımcılık Derneği aktivistleri olarak, EGAM’ın (Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareketi) Avrupa’da son zamanlarda Romanlara karşı artan şiddete dikkat çekmek ve önümüzdeki Ekim ayında Avrupa çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek “Roma Pride” etkinliklerini görüşmek üzere gerçekleştirdiği “Roma Pride” Hazırlık Toplantısı’na katıldık. 18 Avrupa ülkesinden 50 ırkçılık karşıtı ve Roman aktivistle birlikte Romanların farklı ulusal sınırlar içinde yaşadığı sorunları konuştuk ve bu sorunlarla mücadele etme konusunda uluslararası arenada nasıl bir birliktelik oluşturabileceğimizi ve ne tür eylemliliklerde bulunabileceğimizi tartıştık. Tüm tartışmalarda öne çıkan en önemli nokta şu oldu: hangi ulusal sınırlar içinde olduğu fark etmeksizin Romanlar içinde bulundukları toplumun en dezavantajlı grubunu oluşturmakta; ayrımcılık ve sosyal dışlanma tüm Roman grupların ortak deneyimi. Tartışmalardan çıkan ortak sonuç şu oldu: sınırları aşarak sorunları ortaklaştırmak ve Avrupa çapında mücadele vermek ırkçılık karşıtı örgütler ve Roman örgütler için büyük önem taşıyor.

EGAM’ın programı kapsamında, Çek Cumhuriyeti’ndeki en dezavantajlı Roman gettolarından biri olan Usti nad Labem’e saha ziyareti gerçekleştirdik. Çek Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan Romanlara ilişkin genel gözlemleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Çek Cumhuriyeti’nde Romanlar son derece kötü şartlarda yaşamakta. Son zamanlarda yapılan anketlere göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmında Çingene karşıtlığı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Romanlar barınma alanında, emek piyasalarında ve hayatın diğer alanlarında ayrımcılığa maruz kalmakta. Çek eğitim sisteminde Roman çocuklar ve gençler tecrit edilmiş durumda.

Çek Cumhuriyeti’nde Romanlar ırkçı saldırıların ve şiddetin hedefinde. Son birkaç yılda Roman gruplar nefret dolu Roman karşıtı gösteriler ve yürüyüşlerin temel hedefi oldu. Çoğu zaman bu gösteriler şiddet eylemlerine ve katliam girişimlerine dönüştü. Sadece Neo-Nazi gruplar ve ırkçı sağ partilerin takipçileri değil sıradan vatandaşlar da bu şiddet eylemlerine katılıyor. Roman karşıtları soldan sağa tüm siyasi partilerde kendilerine taraftar bulabiliyor. Politikacılar seçmenin büyük bir kesimini oluşturan Roman karşıtlarının desteğini almak için birbirleriyle yarışıyor.

Çek Cumhuriyeti’nde sosyal içerme politikası ve bu politikanın araçları tamamiyle çökmüş durumda. Romanların sosyal içermesini sağlamak, yoksulluğu ve Roman karşıtlığı gibi sorunları gidermek üzere büyük oranda Avrupa Birliği’nden gelen fonların büyük bir kısmı usulsüz bir şekilde harcanmış olup hiçbir etki yaratamamış. Roman toplulukların durumu her geçen gün kötüye gitmekte.

Gonca Şahin