Eyl 032014
 

01

• Panel – Tartışma: 6-7 Eylül ve Türkiye’nin Gayrimüslim Vatandaş Politikaları
Konuşmacı: Rıdvan Akar (gazeteci ve yazar)
Tarih: 6 Eylül 2014, Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: İsmail Beşikçi Vakfı
Adres: Kuloğlu Mah. İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 21/1 Beyoğlu –İstanbul

• Anma Etkinliği
Tarih: 6 Eylül 2014, Cumartesi
Saat: 18.00
Yer: Galatasaray Meydanı

Düzenleyen: Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu

» Etkinlikler ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.
» Facebook etkinlik sayfası

6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da, devletin azınlık politikası doğrultusunda başta Rumlar olmak üzere gayrimüslim azınlıklara yönelik örgütlü bir saldırı ve yağmalama gerçekleşti.
Bu kanlı ve acı olayları, Türk ulus-devletinin tasarımı ve kuruluş ideolojisi çerçevesinde ele almak gerekir. Farklı etnik grupları barındıran Anadolu’nun homojen hale getirilmesi, Kemalist elit tarafından ulus-devletin inşasında temel politika olarak uygulandı ve bu doğrultuda 1920’li ve 30’lu yıllarda devlet açık bir şekilde asimilasyon, zorunlu göç ve iskân politikaları yürüttü.
Nitekim 1930’larda Kürtlere uygulanan iskân politikaları ile 1934’teki Trakya olayları olarak bilinen ve Yahudileri zorunlu göçe sevk için yapılan saldırılar da bu bağlamda ele alınmalıdır. 1929-1934 arası Anadolu Ermenilerinin Anadolu’nun merkezlerine ve ardından İstanbul’a göç ettirilmesi de bu politikanın devamıdır. 1942 yılında yürürlüğe giren Varlık Vergisi’yle, Ermenilerin, Rumların ve Yahudilerin ekonomideki ağırlığına son vermeyi ve varlıkların gasp edilerek, Müslümanlara aktarılması hedefledi.
Dolayısıyla Türkiye’nin 1950’li yıllardaki milli politikası bundan önceki dönemin politikalarının devamı niteliğindedir. Bu çerçevede 6-7 Eylül olayları etnik temizlik ve milli ekonomi yaratma çabası bağlamında incelenmelidir. Aslında 6-7 Eylül, gayrimüslim topluluklara verilen bir mesaj niteliğindedir.
Kıbrıs’taki olaylarla birlikte 1953’ten itibaren gazetelerde Patrikhane ve Rumlara karşı başlatılan kampanya, 6-7 Eylül olaylarının öncesinde doruğa ulaştı. Gazetelere göre asıl suçlu, Türkleri provoke eden gayrimüslimlerdi.
Tahrip edilen işyerlerinin yüzde 59’u Rumlara, yüzde 17’si Ermenilere, yüzde 12’si Yahudilere aitti. Devletin hedefine uygun bir göç dalgası başlatan bu olaylar, etnik temizlik yaparak uluslaşma sürecinde önemli bir adım olarak tarihin kara sayfalarında yer aldı.

  One Response to “​6-7 Eylül Mağdurlarını Anma Etkinlikleri”

  1. Harika bir etkinlik.. Keşke gelebilme imkanım olsaydı.. Gidebilenler çok şanslı..