Eki 072014
 

panelKonuşmacılar:
» Ayhan Aktar, tarihçi ve gazeteci
» Tatyos Bebek, yazar ve dişhekimi
» Roni Margulies, gazeteci ve yazar

Tarih: 9 Ekim 2014, Perşembe
Saat: 19.00
Yer: Cezayir Restaurant
Adres: Hayriye Caddesi 12, Galatasaray – Beyoğlu, İstanbul (Cezayir Galatasaray Lisesi’nin arkasındaki sokakta bulunmaktadır)
Düzenleyen: DurDe Platformu

» Toplantı konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.

» Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/336214926550688/

Bu yıl, milyonlarca insanın öldüğü Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıldönümü. Ortadoğu’da savaş ve katliamlar devam ederken, Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkaran koşullar ile günümüzdeki benzerlikleri ortaya koymak, bugün yaşananları anlamak açısından önemli.
Gelecek yıl ise 20’inci yüzyılın ilk soykırımı olan Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü. Osmanlı İmparatorluğu çözülüp, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılırken, Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, yeni bir ulusal kimlik oluşturma ve bir ulus-devlet dizayn etme davasını güden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hedefi oldu; 1,5 milyon Ermeni bu uğurda katledildi.
Aradan yüz yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan bu acılar karşısındaki ideolojik tutumu değişmediği gibi, tarihi gerçeklerin çarpıtılması ve inkâr politikaları da devam ediyor. Hükümet, Balkanlar’da işgal altındaki topraklardaki mazlum halkların sömürgeci Osmanlı İmparatorluğu’na karşı verdiği kurtuluş mücadeleleri sırasında yaşanan “Müslüman kayıplarla”, Anadolu topraklarındaki Ermeni kültür ve mirasını talan etmeyi amaçlayan yasalar, kararnameler, tehcir ve katliamlarla sistematik bir şekilde yok edilen Ermenileri karşılaştırarak, bu iki trajedi arasında benzerlik kurma gafletinde. Böylece Ermenilere yönelik gerçekleştirilen soykırımı, “savaş koşullarında ortaya çıkan karmaşanın sonucunda, plansız bir şekilde gerçekleşen olaylar” gibi göstererek, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasında.
Bu nedenle, mesele sadece bir tarih tartışması değil. Günümüze ışık tutmak, resmi tarihle yüzleşmek için tarihi birlikte tartışmak önemli. Önce yüzleşeceğiz ve geçmişimizle hesaplaşacağız, sonra birlikte “yeni Türkiye’yi” inşa edeceğiz.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu