DurDe 2014 Faaliyet Raporu

 

yilmaz-ozdil-tarafşnden-multecilere-irkci-saldiri-durde-platformuGezi hareketinin ortaya çıkardığı yeni dinamikler, AK Parti’nin çatışma eksenli popülist ve milliyetçi adımları, başta mülteciler ve sığınmacılar, Kürt hareketi ve gayrimüslim azınlıklara yönelik olmak üzere, yükselen ırkçılık ve nefret söylemi, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yıldönümünün yaklaşıyor olması gibi bir dizi gelişme, önümüzdeki dönem çok daha güçlü ve örgütlü bir DurDe’yi zorunlu kılıyor.

Bu çerçevede çoğulcu, şeffaf, aktivistlerin çeşitliliğini yansıtan ve etkili bir mobilizasyon kabiliyetine sahip bir DurDe’nin örgütlenmesi hedefiyle, bu yılın başından bu yana çabalarımızı hızlandırdık. 13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiğimiz aktivistler forumunda, örgütlenmemizi şekillendirerek, bu Yaz ve Sonbahar ayları boyunca bu doğrultuda faaliyetlerimizi yürüttük.

 •  Yeni örgütlenme yapısı:

Aktivistler Forumu: DurDe Platformu’nun yıllık ve uzun vadeli faaliyetlerine ilişkin politikaların saptanması ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla tüm DurDe aktivistlerinin bir araya geldiği forum.

Koordinasyon: DurDe Platformu’nun Aktivistler Forumu’nda aldığı kararlar doğrultusunda günlük faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, kampanyalar ve aktivistler arasında iletişimi sağlayan kurul.

Danışma Kurulu: DurDe’nin faaliyetlerine ve politikalarına dair danışacağı kurul.

Kampanyalar ve çalışma grupları: Platform, faaliyetlerini çeşitli kampanyalar ve ırkçı-milliyetçi ayrımcılıkla ilgili konularda faaliyet yürüten aktivistler üzerinden şekillendirmektedir.

Yerel gruplar: Mülteciler, Romanlar, Ermeni Soykırımı, Antisemitizm gibi tematik alanların yanı sıra, önümüzdeki dönem üniversiteler, farklı şehirler ve meslek grupları gibi alanlarda da örgütlenme çabalarımızı artıracağız.

***

 • Ermeni Soykırımı ile ilgili çalışmalar

Genelde Ermeni meselesi, özelde ise Ermeni Soykırımı, DurDe Platformu’nun kuruluşundan bu yana önde gelen faaliyet alanlarından biri. DurDe meseleye Türkiye’nin kanlı geçmişiyle yüzleşmesi ve inkârcılıktan vaz geçilmesi perspektifinden bakıyor. Bu açıdan mesele siyasi bir sorun ve Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

DurDe, son iki yıldır Avrupa’dan gelen ırkçılık karşıtları ve Ermeni diyaspora temsilcilerinden oluşan uluslararası bir delegasyonla 24 Nisan öncesi ve sonrası ortak etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen bu etkinlikler çerçevesinde, Türkiyeli ve Ermenistanlı çok sayıda sivil toplum temsilcisi, aktivist ve aydın/sanatçıyla bir araya gelindi.

Soykırımın 100’üncü yıldönümü olan 2015’te bu tür çabalarımız genişleyerek sürecek. Gelecek yıl gerek Soykırım anmalarının daha geniş ve katılımlı gerçekleşmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, gerekse tüm yıla yayılan ve 2015’in ötesine geçecek kapsamlı bir kampanya planlıyoruz.

Bu çerçevede, DurDe Platformu olarak Aralık ayında bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak olan “Yüzyıllık Yüzleşme” kampanyasını başlatacağız.

Kampanyanın amacı, devletin soykırımı tanıması ve Ermenilerden özür dilemesi olacak.

Önümüzdeki dönem konuya ilişkin yapılması planlanan etkinlikler:

 • Aralık ayı içinde bir basın toplantısı
 • 19 Ocak civarında İstanbul ve Brüksel’de (Avrupa Parlamentosu’nda) Hrant Dink anmaları
 • Şubat ve Mart aylarında çeşitli üniversitelerde soykırım ile ilgili toplantılar
 • 22 Nisan’da soykırım ile ilgili aktivistler forumu
 • 21-24 Nisan tarihleri arsında Ermeni diyaspora örgütleriyle ortak etkinlikler
 • 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı Anması
 • 25-28 Nisan tarihleri arasında Erivan’da Ermeni sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler
 • 2015 yılı boyunca çeşitli kampanyalar; yayınlar, seminerler, atölyeler vb.
 • 2015 yılı sonunda soykırım konusunda bir “Vicdan Mahkemesi”
 • Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili çalışmalar

Başta Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar olmak üzere, Türkiye’nin mülteciler meselesi giderek büyüyen bir sorun olarak önümüzde duruyor. Üstelik sorunun kısa vadede çözülmesi zor görünüyor.

Devletin mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik atması gereken adımlar konusunda basınç oluşturmak üzere, DurDe ve bu alanda faaliyet yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşüyor.

DurDe, diğer sivil toplum örgütlerinden farklı olarak mağdurlara doğrudan hizmet götürmekten ziyade, platform olarak en güçlü olduğu alanda, savunuculuk ve hak arayışları alanında kamuoyunun algısını ve politikaları pozitif bir şekilde etkilemeye çaba gösteriyor. Bu çerçevede başlattığımız Mülteciler Kampanyası, yaz aylarından bu yana bir dizi başarılı faaliyet gerçekleştirdi. Kampanyayı yürüten aktivistlerimiz, her hafta düzenli olarak toplanarak, faaliyetleri örgütlüyor.

Son dönemde gerçekleştirilen bazı kampanya faaliyetleri:

– Boğaziçi Üniversitesi’nde mülteci hakları toplantısı: 18 Aralık günü, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü (BUSOS) tarafından düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi’nde “Hak Mücadelesinde ve Sosyal Yaşamda Mülteciler” başlıklı panelde DurDe Platformu aktivistleri Hasret Saygı ve Hüseyin Öntaş konuşmacı olarak katıldı.

– Suriyeli Sığınmacılarla Dayanışma Yürüyüşü: 9 Ağustos’ta, Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a yürüyüş şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu eylem, yaz tatili olmasına rağmen büyük ilgi gördü.

– Kobanê ve Rojavalı, Suriyeli, Iraklı Mültecilerle Dayanışma Eylemi: 27 Eylül’de yine Tünel’den Galatasaray’a yürüyüş şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu eylem, hava muhalefetine rağmen geniş katılımlı ve başarıyla gerçekleşti.

– Boğaziçi’nde panel: Türkiye’de mülteci olmak ve ırkçılık: DurDe Platformu’nun 19 Kasım’da düzenlediği panele yaklaşık 50 kişi katıldı. Mülteciler Kampanyası aktivistleri, önümüzdeki dönem bu tür faaliyetleri farklı üniversitelerde yapmayı planlıyor.

 • Romanlarla ilgili çalışmalar

Romanlara yönelik ayrımcılık konusunda DurDe son üç yıldır çeşitli faaliyetler yürütmekle birlikte, yaz başına kadar bu faaliyetler düşük ölçekli sürdürülmekteydi.

Platformun yeniden örgütlenmesiyle birlikte bu alandaki faaliyetlere de hız verildi. Bu çalışmalar, bir Roman örgütü olan Sıfır Ayrımcılık Derneği başta olmak üzere çeşitli Roman sivil toplum örgütleri ve liderleriyle birlikte sürdürülüyor.

Bu çerçevede, son dönemde şu faaliyetler gerçekleştirildi:

– Medyada Romanlara yönelik ayrımcılık üzerine sohbet toplantısı düzenledik: Durde Platformu ve Sıfır Ayrımcılık Derneği, Romanların tepkisini çeken Roman Havası dizisi ve medyada Roman ayrımcılığı üzerine bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, İzmir Tire Romanlar Derneği, Eğitim Geliştirme ve Küresel Ayrımcılıkla Mücadele Derneği, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu gibi birçok Roman sivil toplum temsilcisi de katıldı.

– Romanlara yönelik ayrımcılık konusunda basın açıklaması: “Roman Havası” dizisi yayından kaldırılsın, Romanlardan özür dilensin! Show TV’de gösterime giren “Roman Havası” adlı dizi Türkiye’de yaşayan Roman vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu. Romanların yaşamlarını gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan basmakalıp yargılar üzerinden bir eğlence ve komedi unsuru olarak sunan diziyi protesto etmek üzere DurDe Platformu ve Sıfır Ayrımcılık Derneği ortak bir basın açıklaması yaptı.

– Selendi ziyareti: 2010 yılında Manisa’nın Selendi ilçesinde Romanlara karşı gerçekleştirilen linç girişimleri Türkiye’de Romanlara karşı ayrımcılığın acı boyutlarını gösterdi. DurDe aktivistleri, Sıfır Ayrımcılık Derneği yetkilileri ve çeşitli Roman sivil toplum temsilcileriyle 23-25 Haziran tarihleri arasında Selendi mağdurlarını ziyaret etti ve duruşmayı izledi. Bölgedeki Romanların yaşadığı sorunları dinledi.

– Roman Soykırımı Anması: Naziler tarafından Avrupa’da Romanlara (Roma ve Sinti) yönelik gerçekleştirilen Holokost kurbanları, Türkiye’de ilk defa 2 Ağustos günü Galatasaray Meydanı’nda “Roman Soykırımını Anma” etkinlikleriyle anıldı. Anmayı DurDe ve Sıfır Ayrımcılık Derneği örgütledi. Etkinliğe çeşitli Roman sivil toplum temsilcileri de katıldı.

– Romanlarla Dayanışma Etkinlikleri: DurDe son üç yıldır, Avrupa’nın 30 ülkesinde düzenlenen etkinliklerin bir parçası olan, “Romanlarla Dayanışma Etkinlikleri” düzenliyor. Bu yıl etkinlikler 31 Ekim – 1 Kasım günlerinde düzenlendi. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da etkinlikleri Sıfır Ayrımcılık Derneği ile ortak gerçekleştirdik. Etkinliğe İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Öğrencileri ve Talin Büyükkürkçiyan, Sulukule Gençlik Orkestrası ve Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi gibi kurumların yanı sıra, çok sayıda Roman sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

 • Diğer etkinlik ve eylemler

– DurDe ABD’deki ırkçı saldırıları protesto etti: DurDe Platformu aktivistleri, ırkçılık karşıtı aktivistler tarafından “Öfke Günü” ilan edilen 13 Aralık’ta ABD’nin New York kentinde ırkçılığa karşı gerçekleştirilecek yürüyüşe desteğini ifade etmek için Galatasaray Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

– DurDe Aktivistler Forumu toplandı: 2007 yılından bu yana faaliyette olan DurDe Platformu, son aylarda yeniden yapılanma sürecine girdi. Kampanyalar ve mobilizasyonu öne çıkaran; aktivistlerin merkezinde yer aldığı yeni yapılanma, DurDe’yi daha etkili bir platform haline getirmeyi amaçlıyor. DurDe Aktivist Forumu’nda, platformun bu yeni yapısı hakkında kısa bilgi verildikten sonra, DurDe faaliyetleri ve kampanyaların nasıl örgütleneceği tartışıldı.

– “Antisemitizme ‘Dur’ de!” Basın açıklaması: DurDe aktivistleri, 7 ve 9 Kasım’da İstanbul, Şişhane’deki Neve Şalom sinagoguna yönelik gerçekleştirilen saldırıları, 14 Kasım günü, Galatasaray Meydanı’nda bir basın açıklaması ile protesto etti.

– 6-7 Eylül Mağdurlarını Anma Etkinlikleri: 6 Eylül günü, 6-7 Eylül mağdurlarını anmak üzere, “6-7 Eylül ve Türkiye’nin Gayrimüslim Vatandaş Politikaları” adlı bir panel düzenledik. Gazeteci ve yazar Rıdvan Akar’ın konuşmacı olduğu panele ilgi yüksekti. Panelin ardından, Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması eylemi gerçekleştirdik.

– Yılmaz Özdil’e suç duyurusu: Sık sık ırkçı yazıları ve beyanlarıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil, 10 Ekim günü Sözcü gazetesinde yazdığı yazıda, Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemi kullandı. Bunun üzerine DurDe Platformu olarak 16 Ekim’de Özdil hakkında suç duyurusunda bulunduk.

– HDP Dayanışma Ziyareti: Kürtlere ve Kürt hareketine yönelik artan ırkçı saldırılar nedeniyle, DurDe aktivistleri HDP’ye bir dayanışma ziyaretinde bulundu.

– “Irkçılığa ve antisemitizme “Dur” de!” basın duyurusu: Yaz ayları boyunca Yahudi vatandaşların ülkeyi terk etmeleri için mühlet verecek kadar haddini aşan, sinagoglara karşı eylem ve saldırı çağrısında bulunan bir linç kampanyası başlatıldı. DurDe Platformu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudi yurttaşların bu ülkedeki insanca yaşama haklarını ellerinden almaya yönelik bu türden saldırıları, bir basın açıklamasıyla kınadı.

– Hrant Dink Duruşmaları: DurDe Platformu’nun aktivistleri, Hrant’ın Arkadaşları tarafından düzenlenen duruşmaları izleme ve adalet arayışı girişimlerine düzenli olarak katılmaktadır.

– Basın açıklaması – “Hepimiz Mahir’iz, hepimiz Kürdüz!”: Antalya’nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için ırkçı bir grubun saldırısına uğrayarak, öldürülen Kürt genci Mahir Çetin’i anmak ve cinayeti protesto etmek üzere 9 Eylül’de Galatasaray’da bir basın açıklaması yaptık.

– Paneller, seminerler: DurDe, düzenli olarak faaliyet alanlarına ilişkin paneller, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bunlardan birini, “Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı” başlığı altında 9 Ekim günü gerçekleştirdik. Yoğun ilginin olduğu toplantının konuşmacıları, Ayhan Aktar, Tatyos Bebek ve Roni Margulies idi. Önümüzdeki dönem bu tür toplantıları aylık olarak düzenlemeyi planlıyoruz.

– Aylık DurDe Aktivistleriyle Tanışma ve Sohbet Geceleri: Önümüzdeki dönem aktivistlerle tanışma, faaliyetler veya güncel meseleler konusunda sohbet etmek üzere aylık özel günler düzenlemeyi planlıyoruz.

 • Uluslararası İlişkiler

DurDe, yerel faaliyetlere olduğu kadar, uluslararası ilişkilere de büyük önem vermektedir.

Platformumuz, Avrupa’nın 30 ülkesinde örgütlü olan Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Örgütleri Hareketi (EGAM) ve 600’ün üzerinde destekçisi olan UNITED for Intercultural Action networklarının üyesidir.

Bu networkların üyesi kuruluşlarla çeşitli alanlarda işbirliğinin yanı sıra, özellikle EGAM ağının Avrupa çapında yürüttüğü antisemitizme; Romanlara karşı ayrımcılık ve yükselen Neonazi tehdidiyle mücadele gibi çok sayıda kampanyada da yer almaktadır.

Dünyanın en büyük ve en eski Ermeni diyaspora örgütlerinden biri olan AGBU ile son iki yıldır soykırımın inkârına karşı ortak mücadele vermekteyiz. Bu çabalarımız sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp, Ermenistan’daki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na yönelik lobi faaliyetleri, Avrupa’daki diyaspora kuruluşlarıyla diyalog ve işbirlikleri gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. AGBU ile ortaklaşa 21 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik bir Hrant Dink anması planlıyoruz.

Yine bu çerçevede geçtiğimiz Nisan ayı başında Alman Parlamentosu’nda (Bundestag) ana muhalefet partisi Die Linke milletvekilleriyle ortak toplantılar düzenledik ve Rosa Luxemburg Vakfı’nın yöneticileri ile bir araya geldik.

Gelecek 24 Nisan anmalarına yönelik ABD’den geniş bir diyaspora grubuyla da ortak etkinlikler örgütlemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki dönem uluslararası ilişkilere yönelik çabalarımızı artıracağız. Bu çerçevede, Aralık ayı başında Paris’te EGAM’ın yıllık toplantısına katılmayı planlıyoruz. Ocak ayı başında ise Türkiye’deki yabancı medya temsilcileriyle DurDe’nin faaliyetlerini anlatacağımız bir toplantı düzenleyeceğiz.

 • Yayın Kurulu

DurDe Platformu’nun gerek çevrimiçi gerekse basılı yayınları için bir Yayın Kurulu oluşturduk. Kurul henüz yeni olduğu için faaliyetleri istenilen düzeyde değil. Kurulun, web sitesinde DurDe faaliyet alanına ilişkin özgün makale, haber ve yorumlar üretmesi, faaliyetlere ilişkin çeşitli broşürler hazırlaması planlanıyor.

 • Sosyal Medya ve Internet Kullanımı

DurDe Platformu sosyal medya ve Internet faaliyetlerinde oldukça güçlü bir konumda.

Facebook: Facebook sayfamız 2008 yılından bu yana faaliyette ve oldukça dinamik şekilde paylaşım yapılıyor. 1 Mayıs 2014 tarihinde yaklaşık 94 bin olan takipçi sayımız, aradan geçen altı aylık süre içinde 224.000’i aşmış durumda.

Yakın zamanda Facebook’taki ana sayfamızın [www.facebook.com/durde] yanı sıra, tematik Facebook sayfaları da açmaya başladık. Şu an için faaliyette olan sayfalarımız şunlar:

Twitter: DurDe’nin Twitter sayfası Facebook sayfasına göre çok daha geç açıldı ve uzun bir zaman gereken önem gösterilmedi. Son aylarda düzenli paylaşımlara başladığımız sayfaya olan ilgi hızla artıyor. Şu an itibariyle takipçi sayımız 12.650 civarında.

Web sitesi: DurDe web sitesi uzun bir süredir faaliyette. Ayda ortalama 7 bin ile 10 bin arasında ziyaretçi alıyor. Son dönemde kampanya faaliyetlerimizin haberlerini sitede daha çok yansıtmak üzere çabamızı artırdık.

Yüzyıllık yüzleşme kampanyası çerçevesinde ayrı bir web sitesi daha açmak üzere şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. [www.yuzyillikyuzlesme.org]

Bunun dışında, 24 Nisan – Ermeni Soykırımı konusunda işbirliği yaptığımız EGAM ve bir Ermeni diyaspora örgütü olan AGBU ile birlikte açtığımız 20 farklı dilde yayında olan uluslararası bir kampanya sayfamız da var. [www.remember24april1915.eu]

Bülten: DurDe Platformu faaliyetleri konusunda Türkçe ve İngilizce olarak aylık bir bülten çıkarıyoruz.

 • Önümüzdeki dönem etkinlik takvimi

» Her Cuma günü saat 18.00’de Mülteci Hakları Çalışma Grubu toplantıları

Yer: Leyla Teras, Adres: İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No 6, Beyoğlu (4. kat)

» Her Cuma günü saat 19.00’da Yüzyıllık Yüzleşme Kampanyası örgütleme toplantıları

Yer: Leyla Teras, Adres: İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No 6, Beyoğlu (4. kat)

» Her Cuma günü saat 20.00’de DurDe Koordinasyon toplantıları

Yer: Leyla Teras, Adres: İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No 6, Beyoğlu (4. kat)

 • Aylık DurDe Aktivistleriyle Tanışma ve Sohbet Geceleri
 • 17 Ocak 2015: İstanbul’da Hrant Dink anması
 • 19 Ocak 2015: İstanbul’da Hrant Dink anması yürüyüşü
 • 24 Ocak 2015: Holokost Kurbanlarını Anma paneli
 • 27 Ocak 2015: Holokost Kurbanlarını Anma Etkinliği, Galatasaray Meydanı.
 • 22 Nisan 2015: Soykırım konusunda uluslararası Aktivistler Forumu
 • 21-24 Nisan 2015: Avrupa delegasyonu ile ortak soykırım anma etkinlikleri, ziyaretler ve toplantılar
 • 24 Nisan 2015: Ermeni Soykırımı Anması
 • 25-28 Nisan 2015 tarihleri arasında Erivan’da Ermeni sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler
 • 2015 yılı sonunda soykırım konusunda bir “Vicdan Mahkemesi”
 Posted by at 06.26