Umur Başdaş - Sevgi Özçelik

“Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri” başlıklı projenin altıncı toplantısı, medya ve laiklik ilişkisine odaklandı. Gazetecilik meslek örgütleri, yazılı basın, haber kanalları, bağımsız medya, mizah dergileri, azınlıklar tarafından çıkarılan gazetelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, çalışmanın daha önceki toplantılarında da olduğu gibi “laiklik” tanımından ziyade, laikliğin medyada algılanış biçimlerine, haberlere, köşe yazılarına, TV/radyo programlarına, daha genel olarak da yayın politikalarına nasıl yansıdığına ilişkin gözlemler, fikirler ve çatışmalara karşı çözüm önerileri üzerine yoğunlaşılması hedeflendi. Devamını okuyun »

Ara 052010

Şu anda, çok kimse farkında değil ama, devlete rağmenTürkiye ikinci bir laikleşme yoluna girebilir. Yine Ermeni cemaati tarikiyle.

Hoppalaa diyebilirsiniz. Türkiye zaten laik değil mi, ne ikincisi, ne birincisi? Üstelik “yine Ermeniler eliyle”, nasıl yani? Fazla ters geldiyse baştan alalım. Devamını okuyun »

© 2010 Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi © Web sitesindeki içerik, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Suffusion theme by Sayontan Sinha