Laos’taki tarihi toplantıda devletler hayat kurtarmak için yaratılan ivmeyi korumaya zorlanmalıdır

(Vientiane, Laos DHC, 9 Kasım 2010) – Bugün, Misket Bombaları Koalisyonu, hükümetlerin misket bombasını yasaklayan yeni uluslararası anlaşmanın sözlerini somut, hayat kurtarma eylemlerine dönüştürmede kaybedecek vakitlerinin olmadığını söyledi. Anlaşma’nın tarihi Taraf Devletlerin İlk Toplantısı 9-12 Kasım arasında Laos DHC’de gerçekleşiyor.

Misket Bombaları Koalisyonu’nun (CMC) Koordinatörü Thomas Nash, “Uluslar, bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmayı hızlı bir biçimde yürürlüğe sokarak, bugünün dünyasında misket bombalarına yer olmadığına dair yankı uyandıran bir mesaj vermişlerdir” dedi. “Anlaşma uyarınca en azından yedi ülkenin stoklarını şimdiden yok etmiş olması bizi yüreklendiriyor. Devletler kazanılan bu ivmeyi korumalı ve anlaşma yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmelidir.” Devamını okuyun »

© 2010 Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi © Web sitesindeki içerik, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Suffusion theme by Sayontan Sinha